Szolgáltatásnyújtás rendjének korszerűsítése

Az Őszi Fény Idősek Otthonának szolgáltatásaival kapcsolatos értékelésként azt tudom elmondani, hogy az Intézményben folyó szakmai munka során fokozott figyelmet fordítanak a lakók egyéni érzékenységére, képességeire, igényeire és szükségleteire. Ennek érdekében nagy hangsúlyt helyeznek a személyre szabott bánásmód megvalósítására. Fontos számukra a lakóikkal való napi szintű személyes kapcsolat, a személyes beszélgetések, problémáiknak és igényeiknek a meghallgatása mind a mentálhigiénés csoport-foglalkozások, mind pedig az ápolási munka ellátása során. Munkájuk során azt teszik, amit hirdetnek is. Központban az ember! Tevékenységeiket az a cél vezérli, hogy lakóik intézményüket saját otthonuknak tekintsék, ahol otthonosan érzik magukat. Kiemelt feladatuknak tekintik az ellátottaikról való magas szintű ellátást és szakmai munkát, meglévő képességeik megőrzését, szinten tartását. Ezeket letisztázott szabályokkal, folyamatelvűséggel, átlátható elvárás rendszerrel támasztják alá.

Tartalom
1. Helyzetelemzés....................................................................................................................................5
1.1. Az operatív program földrajzi kiterjedése........................................................................................5
1.2. Hatékonysági és minőségi problémák az idősgondozás szolgáltatásaiban......................................5
1.3. Az idősgondozás helyzete ................................................................................................................8
1.4. Az Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió bemutatása, trendelemzések ............................................10
1.5. Az Őszi Fény Idősek Otthona folyamatainak jelenlegi bemutatása, rendszerbe foglalása ………....10
1.6. SWOT- elemzés...............................................................................................................................35
2. Stratégia.............................................................................................................................................38
2.1. Illeszkedés a stratégiai környezethez .............................................................................................38
2.2. A program cél és prioritás rendszere .............................................................................................38
2.3. Illeszkedés más operatív programokhoz........................................................................................38
2.4.  Jövőkép és küldetés alkotás ..........................................................................................................39
3. Prioritási tengelyek............................................................................................................................41
3.1. 1. prioritás: idősgondozási és fejlesztési alapértékrendszer definiálása........................................41
3.2. 2. prioritás: Az idősgondozás szolgáltatást támogató folyamatok korszerűsítése.........................42
3.3. 3. prioritás: szervezeti és működési szabályzat korszerűsítése .....................................................43
3.4. 4. prioritás: Minőségi szolgáltatás nyújtásához szükséges partnerségi csoportok meghatározása.........49
4. Eszközök.............................................................................................................................................52
4.1. Cél-eszköz mátrix........................................................................................................................... 52
5. Megvalósítás és monitoring..............................................................................................................57
5.1. Intézményi folyamatok ellenőrzése, mérése, folyamatrend, emberi erőforrások........................ 57
5.2. Belső audit......................................................................................................................................61
5.3. Felelősségek és hatáskörök kidolgozása.........................................................................................62
5.4. Monitoring......................................................................................................................................64
5.5. Irányított önértékelés.....................................................................................................................65
5.6. Felülvizsgálat rendszere..................................................................................................................66
6. Értékelés............................................................................................................................................67
Irodalomjegyzék....................................................................................................................................68
Mellékletek ...........................................................................................................................................69

- A tanulmány teljes terjedelemben itt tekinthető meg:
http://alsomocsolad.hu/new/wp-content/uploads/2017/01/Szolg%C3%A1ltat%C3%A1sny%C3%BAjt%C3%A1s-rendj%C3%A9nek-korszer%C5%B1s%C3%ADt%C3%A9se.pdf