A projekt bemutatása

Alsómocsolád Község Önkormányzata partnereivel együttműködésben 2013-ban nyújtotta be pályázatát Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés programja keretében meghirdetett „Önkormányzati kapacitásfejlesztés a helyi közszolgáltatások minőségének javítása és a helyi gazdaságfejlesztés érdekében” című pályázati felhívásra, Mintaprogram a minőségi időskorért elnevezéssel. A projekt átfogó célja: az idősgondozás színvonalának emelése a vidéki Magyarország aprófalvas településein. Az első közvetlen cél: humán kapacitásépítés a közszférában és az idősgondozásban, mely lehetőséget teremt szemléletváltásra és tudatos cselekvésre, a kistelepüléseken lakó idősek bevonására a helyi közösségi életben és a feltételek megteremtésére az aktív és boldog időskorhoz.

Az első közvetlen cél elérését kilenc tevékenységcsoport szolgálja, többek között 19 tréning, 5 tananyag elkészítése, 3 konferencia megrendezése, 1 kreatív műhelymunka, 3 kutatás lebonyolítása, 1 intenzív angol nyelvtanfolyam, 3 tanulmányút Norvégiába idősgondozás, esélyegyenlőség és társadalmi nemek, valamint vidékfejlesztés és kistelepülések- fenntartható fejlődés témában. 2-2 gondozó cserelátogatása segíti a hétköznapi életbe történő bepillantást Magyarországon és Norvégiában. A nemzedékek közötti szolidaritás jegyében szervezett tevékenységek módszertani tanulságokat rejtenek a fiatalok és idősek kapcsolatának fejlesztésére. E tevékenységek fókuszában a kistelepülések polgármesterei, döntéshozói, az újjászervezett járási közigazgatás intézményeinek szociális területen dolgozó érintettjei és vezetői vannak. Az idősotthonok vezetői, gondozói és ápolói, a szociális munkások,dietetikusok, pszichológusok, civil vezetők és aktivisták, magyar és norvég egyetemi hallgatók szintén a projekt célcsoportjai közé tartoznak.

A második közvetlen cél: a minőségi szolgáltatások elérésére irányul az idősgondozásban Alsómocsoládon. Ennek érdekében az Őszi Fény Idősotthonban 6 db. háromágyas szobát kétágyassá alakítanak, a melegvíz ellátást napenergiával biztosítják. Berendeznek egy szobát csoport és egyéni terápiás célra, egy idősek számra tervezett tornatermet és egy menedzsment szobát, mely az Otthon módszertani és konzultációs központja lesz. Kibővítik és felszerelik a konyhát, mely alkalmas lesz különleges ételsorok elkészítésére és az étterem is bővül. Elkészülnek olyan stratégiai dokumentumok, melyek az Otthon és az önkormányzat felkészítését támasztják alá a 2014-2020-as tervezési időszakra. A projekt a Norvég Felnőttoktatási Szövetséggel és az Alsómocsoládért Alapítvánnyal, mint partnerekkel, valamint a Pécsi Tudományegyetemmel, mint társult partnerrel fog megvalósulni.

A projekt eredményeként létrejön egy felkészített humán kapacitás a kistelepülések polgármesterei, alkalmazottjai valamit a régióban működő idősotthonok vezetői és ápolói körében. Ez lehetővé teszi, hogy a mintatelepüléshez hasonlóan más településeken is elinduljanak az aktív időskort támogató helyi intézkedések. A szakdolgozók az új ismeretek következtében magasabb színvonalú vezetői és ápolói munkát tudnak végezni. A tréningek és konferenciák eredménye egy új szemlélet meghonosodása a helyi döntéshozók körében, az aktív időskorra készülés gondolatának széleskörű terjesztése a helyi közösségekben. Fontos eredménye lesz a projektnek minőségi szolgáltatások kialakítása, többek között az idősek elhelyezésének komfortosabbá tétele, az ápolói tevékenységek gazdagodása. Kutatási eredmények fogják bemutatni az esélyegyenlőség és társadalmi nemek kérdését a közszférában, Baranyában. Elkészülnek olyan stratégiai anyagok, melyek az önkormányzat és az Őszi Fény Idősotthon felkészülését segítik a következő időszakra. A tréningek egy részéhez írásos tananyagok készülnek. A projekt honlapján megosztásra kerül minden információ és új tudás, így nemcsak a Dél-Dunántúl, hanem az ország más aprófalvas területén élő érdekeltek is követhetik a projekt kibontakozását. Norvég és magyar szakértők és egyetemisták bevonásával kreatív szemináriumon keresztül új módszerek születnek idősgondozásban. A nemzedékek közötti szolidaritást jelképezi az a program, amely az idős és fiatal nemzedék kapcsolatát teszi lehetővé különféle módszertani programokon keresztül. A projekt fontos eredménye lesz az a Módszertani és Konzultációs Központ, amely az Őszi Fény Idősotthon keretein belül jön létre a hazai és nemzetközi partnerek támogatásával.

magyar