Hírek

A norvégiai harmadik szakmai út 2. munkanapja.  Látogatás egy Osló vonzáskörzetében lévő, időskorùak számára kialakitott házban. Mindenki önálló apartmanban él, de vannak közösségi terek is. A bejegyzések és a fotók teljes terjedelemben itt láthatóak:  https://www.facebook.com/...
A harmadik szakmai út kiemelt kettő programjáról készült csoportkép Oslóban. - Felnőttképzési Központ  - Demencia Központ A bejegyzések és a fotók teljes terjedelemben itt láthatóak:  https://www.facebook.com/Mintaprogram/
Alsómocsoládon (03.16.) és Pécsett (03.17.) folytatódik a projekten belül a szociális területen dolgozók képzése. A téma: ,,Az időskorúak tanulása, közösségi művelődés alapjai" - szemináriumi formában. A meghívott szakelőadó Semsei Imre professzor (Debreceni Tudományegyetem) lesz. - A kari dékán...
A kutatás feladata, hogy feltárja a Hegyháti járásban az időskorra való felkészülési technikákat, valamint megtudjuk, hogy milyen aktivitási lehetőségek léteznek a térségben az idősek számára. Ennek érdekében 60 családdal készítettünk személyes, illetve fókuszcsoportos interjút. A 60 db interjúból...
Az Őszi Fény Idősek Otthonának szolgáltatásaival kapcsolatos értékelésként azt tudom elmondani, hogy az Intézményben folyó szakmai munka során fokozott figyelmet fordítanak a lakók egyéni érzékenységére, képességeire, igényeire és szükségleteire. Ennek érdekében nagy hangsúlyt helyeznek a személyre...
Az Intézményfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: IFS) célja az alsómocsoládi Őszi Fény Idősek Otthona (a továbbiakban: Otthon) rövid-, közép és hosszú távú fejlesztési irányainak, célrendszerének és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeknek a meghatározása. Továbbá, hogy a stratégiai...
A gyakorlati és elméleti részeket egyaránt tartalmazó komplex egészségterv külön hangsúlyt fektet az egyéni célokra és az egyéni lehetőségekre az közösségben, az intézményi kereteken belül. Az Őszi Fény Idősek Otthonának szakmai elve a humánum, a közösség, mint érték, az egészség, mint fenntartható...
A szociális ellátásban és az egészségügyben dolgozók munkája nem kap elég elismerést. A munka értéke egyre alacsonyabb, míg a szakmai elvárás egyre magasabb, így nagyon fontos a megfelelő motiváció. A stratégia kidolgozásánál fontos szempont volt a dolgozók bevonása, véleményük, meglátásaik...
Elemzésünk célja, hogy a nők helyzetének feltárásához egyrészt elméleti kereteket alakítson ki, másrészt ismertesse a magyarországi trendeket, harmadrészt pedig egy lokális kutatás eredményeit közölje. A lokális kutatás a hegyháti és a komlói járásra fókuszál. Kétfajta empirikus technikát...
Alsómocsolád Élethosszig tartó Tanulási Stratégiája az Európai Unió és a Magyar Kormány hivatalos állásfoglalásainak iránymutatása alapján készült. A stratégiai dokumentum áttekinti a Lifelong Learning fogalomrendszerének kialakulási szükségletét, a hivatalos uniós és magyar direktívákat....

Oldalak