,,A magyar társadalomnak nincs az idős kort, az időskorúság megítélését illetően egy kellően kidolgozott képe"

A ,,Minőségi élet 50+" címet viselő, HU11-0002- B1-2017 azonosító számú, a Norvég Alap támogatott projektben a pécsi székhelyű Fact Intézet az együttműködő partnere az október 12-i, alsómocsoládi  Workshop és módszertani vásárnak.
Ebből az alkalomból Dr. Tistyán László ügyvezető mutatja be az általa irányított intézményt.

A ,,Minőségi élet 50+" címet viselő, HU11-0002- B1-2017 azonosító számú, a Norvég
Alap támogatott projekt (http://www.manorquality.eu/) elfogadott munkaterve szerint a
pécsi székhelyű Fact Intézet az együttműködő partnere az október 12-i, alsómocsoládi
Workshop és módszertani vásárnak. Ebből az alkalomból Dr. Tistyán László ügyvezető
mutatja be az általa irányított intézményt.
Mi volt a Fact Intézet (Pécs) létrehozásának alapcélja? Melyek az elmúlt több mint 2 évtized
legfontosabb eredményei?

Dr Tistyán László:
- A Fact Intézet 1991-ben hozta létre dr. Füzesi Zsuzsanna és dr.Tistyán László. Az Intézet
megalapítását az a felismerés inspirálta, hogy a társadalomtudományi kutatások eredményeinek
gyakorlati hasznosulását az alkalmazni hivatott szakértői csoportok az eltérő képzettségből, szakmai
nyelvezetből stb. adódóan nem tudják megfelelően átültetni a gyakorlatba. Az Intézet legfontosabb
célja tehát az volt, hogy a társadalomtudományok eredményeit a gyakorlatban is alkalmazható
koncepciók, programok formájában kínálja a lokális, vagy akár országos „döntéshozói csoportok”
számára.
- Az Intézet negyed százados fennállása óta számos olyan eredményt produkált, melyek felsorolására
itt nincs lehetőség. Amit azonban mindenképpen kiemelhetünk, az a közel egy évtizeden keresztül
létező programunk, amely a közösség alapú egészségterv címet viselte, és amelyek tartalmukban a
közösségek szellemi és anyagi erőforrásaira támaszkodó, konkrét helyeken (település, településrész
vagy akár intézmény) megvalósuló életminőség-fejlesztő programok voltak.
Mi lesz a feladata ebben a 2 hónapban az Ön által vezetett intézménynek az alsómocsoládi új,
Norvég Alap által megítélt nyertes pályázatban?

Dr Tistyán László:
- A Fact Intézet jelen program keretében egy kutatás erejéig vesz részt. Az ún. kvalitatív (tehát nem
mennyiségi, hanem minőségi információkat gyűjtő), mélyinterjúkra támaszkodó kutatás célja az
időskorúak, illetve az idős kor előtt állók felkészülésének, elképzeléseinek, mobilitási szándékainak
feltárása – egyszerűbben fogalmazva: felkészülés az idős korra.
Az eddig munkájukból fakadóan hogyan ítéli meg a hazai időskor jelenlegi társadalmi
elfogadottságát? Ön szerint mi az időskorra való felkészülésben a legfontosabb felelősségük
maguknak az érintetteknek?

Dr Tistyán László:
- A korábban leírtakból talán már következik a válasz: a magyar társadalomnak nincs az idős kort, az
időskorúság megítélését illetően egy kellően kidolgozott képe. Helyette több-kevesebb
valóságtartalommal rendelkező sztereotípiák vannak, illetve elsősorban politikai érdekek mentén
kiemelt, körvonalazott részproblémák.
- A kérdésnek arra a részére válaszolva, hogy „mi az időskorra való felkészülésben a legfontosabb
felelősségük maguknak az érintetteknek” – nem szeretném kiemelni sem a társadalom, sem az
érintettek „felelőségét”, mivel a kettő együtt értelmezhető csupán, az egyik vagy a másik oldal
kiemelése hamis megállapítások megfogalmazását tenné lehetővé. Az idős korra való felkészülés,
illetve e felkészülés elősegítése, támogatása ugyanúgy felelőssége a társadalomnak, mint az
érintetteknek. Egyik nélkül a másik nem boldogulhat.