Különböző generációk felkészülése az időskorra

A kutatás feladata, hogy feltárja a Hegyháti járásban az időskorra való felkészülési technikákat, valamint megtudjuk, hogy milyen aktivitási lehetőségek léteznek a térségben az idősek számára. Ennek érdekében 60 családdal készítettünk személyes, illetve fókuszcsoportos interjút.
A 60 db interjúból, 5 db fókuszcsoportos interjú, és 55 mélyinterjú elkészítésére került sor.
A kutatás, illetve a kvalitatív vizsgálatok során rétegzett mintavételt alkalmaztunk.

Tartalomjegyzék
1.Bevezetés .............................................................................................................................................6
2. Módszertan..........................................................................................................................................6
3. A szakpolitikai dokumentumok, valamint a szakirodalom átfogó megállapításainak bemutatása……9
3.1. A Madridi Idősügyi Cselekvési terv 2002 (MIPAA)..........................................................................10
3.2. Az Európai Unió szakpolitikai intézkedései a tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás megvalósítása érdekében............11
3.3. A magyarországi idősügyet meghatározó fontosabb tényezők......................................................18
3.4. A magyar nyugdíjrendszer fontosabb kérdései..............................................................................22
3.5. Egészségügyi ellátás és az idősügyi kérdések kapcsolata...............................................................24
3.6. A szociális ellátórendszer idősek szempontjából meghatározó elemei .........................................26
3.7. Területi egyenlőtlenségek és kezelési lehetőségei.........................................................................28
3.8. A tevékeny időskor megvalósításában rejlő lehetőségek Magyarországon...................................31
3.9. A Hegyháti járás jellemzői...............................................................................................................32
4. Elemzőrész ........................................................................................................................................36
5. Az Idősügyi és Nemzeti Stratégia egyes elemeinek érvényesülése a Hegyháti járásban...................46
Irodalomjegyzék....................................................................................................................................56
Mellékletek............................................................................................................................................58

- A tanulmány teljes terjedelemben itt tekinthető meg:
http://alsomocsolad.hu/new/wp-content/uploads/2017/01/magyar-p%C3%A9ld%C3%A1ny.pdf