Intézményi egészségterv

A gyakorlati és elméleti részeket egyaránt tartalmazó komplex egészségterv külön hangsúlyt fektet az egyéni célokra és az egyéni lehetőségekre az közösségben, az intézményi kereteken belül. Az Őszi Fény Idősek Otthonának szakmai elve a humánum, a közösség, mint érték, az egészség, mint fenntartható állapot tiszteletben tartása és megőrzése. Az egészségterv illeszkedik az intézmény jövőképébe, támogatja azt és hasznos eleme a szervezetfejlesztésnek. Az intézmény távlati célja, hogy ne csak intézményként működjön, hanem az egész falu lehetőségeket kínáljon az idősek számára az önálló életvitelre. Különös tekintettel van a demenciával élők helyzetére. Alsómocsolád kiváló helyszíne az idősek közösségi életének, mert sokszínű, tartalmas kikapcsolódási és rekreációs lehetőséget kínál az egész család számára.

Tartalom
1. Az intézményi egészségterv lényegi elemeinek bemutatása...............................................................7
1.1. Az egészségterv fogalma, módszertana ...........................................................................................7
1.1.1. Az egészség fogalma és az egészség fejlesztésének lehetőségei...................................................7
1.2. Az intézményi egészségterv készítésének elemi bemutatása ..........................................................8
1.2.1.Az egészségterv jelentősége az intézményi működésben .............................................................9
2. Az alsómocsoládi Őszi Fény Idősek Otthona és környezete, mint egészségfejlesztő közösségi színtér……10
2.1. Az egészség fejlesztése a közösségben ..........................................................................................10
2.2. Alsómocsolád, mint fizikai és társadalmi környezet bemutatása.................................................. 10
2.2.1. Alsómocsolád közösségi élete ....................................................................................................12
2.3. Az Őszi Fény Idősek Otthona, mint intézményi közösségi színtér................................................. 12
2.4. Az intézményi feladatkörök ...........................................................................................................15
2.5. Az intézményi egészségügyi ellátás................................................................................................16
2.5.1. Az intézményi egészségügyi ellátást végzők és általános egészségügyi helyzetük..................... 17
2.5.2. Az Őszi Fény Idősek Otthonában egészségügyi dolgozók munkafeladatai ................................ 19
2.6. Az intézményi egészségfejlesztési program végrehajtásának feltételei ........................................21
3. Az Őszi Fény Idősek Otthona intézményi egészségfejlesztési stratégiája .........................................23
3.1. A módszertan bemutatása .............................................................................................................23
3.2. Az intézményi dolgozók munkaköreihez kapcsolódó egészségterv .............................................. 24
3.2.1. A vezetői egészségterv................................................................................................................26
3.2.2. A gondozási és ápolási feladatokat ellátó munkakörök egészségterve ..................................... 29
3.2.3. Az élelmezési feladatokat ellátó munkakörök és a higiéniai feladatokat ellátó munkakörök egészségterve ....30
3.3. Az idős otthon lakói számára készült egészségterv .......................................................................33
3.3.1. A kliens központú egészségterv az intézményben ..................................................................... 33
3.3.2. Az Őszi Fény Idősek Otthona lakóinak állapotleírása.................................................................. 34
3.3.3. Egészségterv az otthonban élő idősek számára.......................................................................... 35
3.3.4. Demenciához kapcsolódó egészségterv..................................................................................... 37
3.3.5. Foglalkoztató terápiák a demens lakók számára........................................................................ 42
3.4. Az intézményi egészségfejlesztési színterek és programok ...........................................................44
4. Az Őszi Fény Idősek Otthona komplex egészségfejlesztési programjának kísérése: a monitoring, a kontrolling és ellenőrzés leírása.........46
4.1. A használt fogalmak értelmezése ..................................................................................................46
4 4.2. A monitoring menete: az egészségtervek hatékonyságának mérése .........................................47
5. Az egészségterv kommunikációs tevékenysége............................................................................... 49
5.1. Az intézményi kommunikáció.........................................................................................................49
5.2. Kommunikációs eszközök beazonosítása.......................................................................................50
6. Összefoglalás.....................................................................................................................................51
Irodalomjegyzék....................................................................................................................................52
Mellékletek ...........................................................................................................................................53

- A tanulmány teljes terjedelemben itt tekinthető meg:
http://alsomocsolad.hu/new/wp-content/uploads/2017/01/Int%C3%A9zm%C3%A9nyi-eg%C3%A9szs%C3%A9gterv.pdf