Idősgondozási stratégia (2017-2027)

A szociális ellátásban és az egészségügyben dolgozók munkája nem kap elég elismerést. A munka értéke egyre alacsonyabb, míg a szakmai elvárás egyre magasabb, így nagyon fontos a megfelelő motiváció. A stratégia kidolgozásánál fontos szempont volt a dolgozók bevonása, véleményük, meglátásaik beépítése. Az alsómocsoládi Őszi Fény Idősek Otthona jövőjének sikere a stratégiai dokumentumok megvalósításán alapszik. A dokumentumok összefoglalják a célkitűzéseket, a célokat, számba veszik az eszközöket és megnyitják a gondolatokat. Ma még nem látszik a módszertani központ pontos körvonala, de érezhetően jelen van az igény a komplexumra. Az igény erősíti a motivációt és a motivált cselekvés egységbe rögzíti a célorientált attitűdöket az intézmény falai között.

Tartalom
1. A stratégiai dokumentum módszertani elemeinek bemutatása ........................................................9
1.1. A stratégia fogalma és a stratégai tervezés......................................................................................9
1.1.1. A stratégia tervezett lépései........................................................................................................11
1.2. A stratégiai terv elkészítésénél figyelembe vett elvek és ajánlások ..............................................15
2. Az alsómocsoládi Őszi Fény Idősek Otthonának intézményes története és tevékenysége ..............17
2.1. Az intézmény története és tevékenysége.......................................................................................17
2.2. Alsómocsolád, mint az intézménynek otthont adó helység, és adottságai....................................20
2.2.1. Alsómocsolád, mint közösségi színtér és támogató....................................................................21
3. Helyzetelemzés..................................................................................................................................23
3.1. Az idősek helyzetének általános elemzése, trendek Magyarországon és az EU-ban.....................23
3.1.1. Az idősek állapotleírása az Őszi Fény Idősek Otthonában 2016.évben ......................................25
3.2. Az időseket jellemző gazdasági aktivitás a jövedelem és a fogyasztás tükrében ..........................26
3.2.1. Életúttervezés és öngondoskodás.............................................................................................. 28
3.2.2. Az Őszi Fény Idősek Otthonának az életút modellt támogató szemléletmódja..........................29
3.3. Az idősek egészségi állapota és egészségügyi ellátásaik a hazai rendszerben...............................30
3.3.1. Az Őszi Fény Idősek Otthonának egészségügyi szolgáltatásai.....................................................31
3.4. Szociális szolgáltatások, ellátások ..................................................................................................32
3.4.1. Az Őszi Fény Idősek Otthonának szociális szolgáltatásai ............................................................33
3.5. Tanulás az idősek számá.................................................................................................................34
3.5.1. Az Őszi Fény Idősek Otthonának tanulási és fejlesztő foglalkozásai idősek számára..................35
4. Az idősgondozás stratégiai irányai 2017-2027 között.......................................................................36
4.1. A jövőkép megfogalmazása ...........................................................................................................36
4.2. Célok meghatározása .....................................................................................................................38
4.2.1. A célok megvalósításának felelőssége ........................................................................................40
4.2.2. Az időkeretek meghatározása 2017-2027 között és a cselekvési terv.........................................41
4.3. SWOT elemzés bemutatása ...........................................................................................................44
4.4. Cél-eszköz mátrix bemutatása .......................................................................................................47
4.5. Egy jó gyakorlat Hollandiából: Hogeweyk, a demencia falu...........................................................52
5. Megvalósítás és monitoring...............................................................................................................53
5.1. Intézményi folyamatok ellenőrzése, mérése, folyamatrend, emberi erőforrások.........................53
5.1.1. Az intézményi folyamatszabályozás ............................................................................................54
5.1.2. A belső audit folyamata...............................................................................................................55
8 5.2. A monitoring................................................................................................................................56
5.3. Az irányított önértékelés............................................................................................................... 57
5.4. A felülvizsgálat rendszere...............................................................................................................58
6. Az idősgondozási stratégia 2017 -2027 kommunikációs csatornái ...................................................59
6.1. A kommunikáció hatékony feltételei .............................................................................................59
6.2. Egyéb média felületek....................................................................................................................60
7. Összefoglalás.....................................................................................................................................62
Irodalomjegyzék....................................................................................................................................63
Mellékletek ...........................................................................................................................................65

- A tanulmány teljes terjedelemben itt tekinthető meg:
http://alsomocsolad.hu/new/wp-content/uploads/2017/01/Id%C5%91sgondoz%C3%A1si-strat%C3%A9gia_2017-2027.pdf