KÉPZÉS - Generációs híd

Alsómocsoládon (03.16.) és Pécsett (03.17.) folytatódik a projekten belül a szociális területen dolgozók képzése. A téma: ,,Az időskorúak tanulása, közösségi művelődés alapjai" - szemináriumi formában.
A meghívott szakelőadó Semsei Imre professzor (Debreceni Tudományegyetem) lesz.
- A kari dékán önéletrajza és publikációs listája az alábbi linkre kattintva érhető el: http://foh.unideb.hu/hu/dr-semsei-imre

Különböző generációk felkészülése az időskorra

A kutatás feladata, hogy feltárja a Hegyháti járásban az időskorra való felkészülési technikákat, valamint megtudjuk, hogy milyen aktivitási lehetőségek léteznek a térségben az idősek számára. Ennek érdekében 60 családdal készítettünk személyes, illetve fókuszcsoportos interjút.
A 60 db interjúból, 5 db fókuszcsoportos interjú, és 55 mélyinterjú elkészítésére került sor.
A kutatás, illetve a kvalitatív vizsgálatok során rétegzett mintavételt alkalmaztunk.

Szolgáltatásnyújtás rendjének korszerűsítése

Az Őszi Fény Idősek Otthonának szolgáltatásaival kapcsolatos értékelésként azt tudom elmondani, hogy az Intézményben folyó szakmai munka során fokozott figyelmet fordítanak a lakók egyéni érzékenységére, képességeire, igényeire és szükségleteire. Ennek érdekében nagy hangsúlyt helyeznek a személyre szabott bánásmód megvalósítására. Fontos számukra a lakóikkal való napi szintű személyes kapcsolat, a személyes beszélgetések, problémáiknak és igényeiknek a meghallgatása mind a mentálhigiénés csoport-foglalkozások, mind pedig az ápolási munka ellátása során.

Intézményi továbbfejlesztési stratégia és koncepció

Az Intézményfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: IFS) célja az alsómocsoládi Őszi Fény Idősek Otthona (a továbbiakban: Otthon) rövid-, közép és hosszú távú fejlesztési irányainak, célrendszerének és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeknek a meghatározása. Továbbá, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel meghatározza az Otthon szociális alap- és szakellátásához szükséges intézményfejlesztési céljait. A tanulmányban a problémák és ezáltal a fejlesztendő területek azonosítására az egyszerűsített SWOT analízist alkalmazzuk.

Intézményi egészségterv

A gyakorlati és elméleti részeket egyaránt tartalmazó komplex egészségterv külön hangsúlyt fektet az egyéni célokra és az egyéni lehetőségekre az közösségben, az intézményi kereteken belül. Az Őszi Fény Idősek Otthonának szakmai elve a humánum, a közösség, mint érték, az egészség, mint fenntartható állapot tiszteletben tartása és megőrzése. Az egészségterv illeszkedik az intézmény jövőképébe, támogatja azt és hasznos eleme a szervezetfejlesztésnek.

Idősgondozási stratégia (2017-2027)

A szociális ellátásban és az egészségügyben dolgozók munkája nem kap elég elismerést. A munka értéke egyre alacsonyabb, míg a szakmai elvárás egyre magasabb, így nagyon fontos a megfelelő motiváció. A stratégia kidolgozásánál fontos szempont volt a dolgozók bevonása, véleményük, meglátásaik beépítése. Az alsómocsoládi Őszi Fény Idősek Otthona jövőjének sikere a stratégiai dokumentumok megvalósításán alapszik. A dokumentumok összefoglalják a célkitűzéseket, a célokat, számba veszik az eszközöket és megnyitják a gondolatokat.

,,Élethosszig tartó tanulás programjának kialakítása”

Alsómocsolád Élethosszig tartó Tanulási Stratégiája az Európai Unió és a Magyar Kormány hivatalos állásfoglalásainak iránymutatása alapján készült. A stratégiai dokumentum áttekinti a Lifelong Learning fogalomrendszerének kialakulási szükségletét, a hivatalos uniós és magyar direktívákat. Bemutatásra kerülnek azok a nemzetközi trendek és hazai jó gyakorlatok, amelyek az említett állásfoglalásokat figyelembe véve jöttek létre.

Oldalak