Szolgáltatásnyújtás rendjének korszerűsítése

Az Őszi Fény Idősek Otthonának szolgáltatásaival kapcsolatos értékelésként azt tudom elmondani, hogy az Intézményben folyó szakmai munka során fokozott figyelmet fordítanak a lakók egyéni érzékenységére, képességeire, igényeire és szükségleteire. Ennek érdekében nagy hangsúlyt helyeznek a személyre szabott bánásmód megvalósítására. Fontos számukra a lakóikkal való napi szintű személyes kapcsolat, a személyes beszélgetések, problémáiknak és igényeiknek a meghallgatása mind a mentálhigiénés csoport-foglalkozások, mind pedig az ápolási munka ellátása során.

Intézményi továbbfejlesztési stratégia és koncepció

Az Intézményfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: IFS) célja az alsómocsoládi Őszi Fény Idősek Otthona (a továbbiakban: Otthon) rövid-, közép és hosszú távú fejlesztési irányainak, célrendszerének és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeknek a meghatározása. Továbbá, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel meghatározza az Otthon szociális alap- és szakellátásához szükséges intézményfejlesztési céljait. A tanulmányban a problémák és ezáltal a fejlesztendő területek azonosítására az egyszerűsített SWOT analízist alkalmazzuk.

Intézményi egészségterv

A gyakorlati és elméleti részeket egyaránt tartalmazó komplex egészségterv külön hangsúlyt fektet az egyéni célokra és az egyéni lehetőségekre az közösségben, az intézményi kereteken belül. Az Őszi Fény Idősek Otthonának szakmai elve a humánum, a közösség, mint érték, az egészség, mint fenntartható állapot tiszteletben tartása és megőrzése. Az egészségterv illeszkedik az intézmény jövőképébe, támogatja azt és hasznos eleme a szervezetfejlesztésnek.

Idősgondozási stratégia (2017-2027)

A szociális ellátásban és az egészségügyben dolgozók munkája nem kap elég elismerést. A munka értéke egyre alacsonyabb, míg a szakmai elvárás egyre magasabb, így nagyon fontos a megfelelő motiváció. A stratégia kidolgozásánál fontos szempont volt a dolgozók bevonása, véleményük, meglátásaik beépítése. Az alsómocsoládi Őszi Fény Idősek Otthona jövőjének sikere a stratégiai dokumentumok megvalósításán alapszik. A dokumentumok összefoglalják a célkitűzéseket, a célokat, számba veszik az eszközöket és megnyitják a gondolatokat.

,,Élethosszig tartó tanulás programjának kialakítása”

Alsómocsolád Élethosszig tartó Tanulási Stratégiája az Európai Unió és a Magyar Kormány hivatalos állásfoglalásainak iránymutatása alapján készült. A stratégiai dokumentum áttekinti a Lifelong Learning fogalomrendszerének kialakulási szükségletét, a hivatalos uniós és magyar direktívákat. Bemutatásra kerülnek azok a nemzetközi trendek és hazai jó gyakorlatok, amelyek az említett állásfoglalásokat figyelembe véve jöttek létre.

,,Amikor 64 éves leszek”

Tanulmányunk célja, hogy a Hegyháti járásban vizsgálja meg a fiatalok generációs elképzeléseit. Mindehhez kvalitatív kutatási eszközöket használtunk fel, amelyek jól illeszkednek a lokális vizsgálatokhoz. A tanulmány érinti az ifjúságszociológia elméleti kereteit, bemutatja a járás és a megye sajátosságait, és öt fontos csomópontra fókuszálva járja körül a generációk problémakörét (a saját generáció narratívája, a többi generáció leírása, a generációk közötti kapcsolatrendszer, a lokális sajátosságok, illetve a vágyott életpályák és karrierívek).

PÉCSI SZENIORAKADÉMIA ÉS NORVÉG NYUGDÍJASKÖRÖK

Nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő példákról készült összefoglaló tanulmány a projekt keretén belül.

A kötet magyar és angol nyelven, huszonnyolc oldal terjedelemben, színes fotóillusztrációkkal jelent meg.

A szerzői egyben előadói voltak a „Mintaprogram a minőségi időskorért” elnevezésű, Bikalon megtartott nemzetközi konferenciának 2016. 10.05-06- án.

 

Bajusz Klára: Az időskori tanulás trendjei Magyarországon a pécsi szeniorakadémia

Sturla Bjerkaker: „Nyugdíjaskörök” – tanulókörök, mint az időskori tanulás eszközei.

Nemzetközi esélyegyenlőségi jó gyakorlatok ,,A nők sikerhez való hozzásegítése az innovatív szolgáltatói vállalkozásokban

A tagok csoportos képzést, egyéni oktatást és mentorálást, illetve hálózatépítési lehetőségeket biztosítanak. Eddig már 575 női vállalkozót támogattak, és 338 új vállalkozás létrejöttében nyújtottak segítséget. A szervezet sikeraránya kiemelkedően magasnak számít, mivel ügyfeleinek 85%-a sikeres, szemben az egyedül létrejövő kezdeményezésekkel, melyeknek mindössze 50%-a eredményes.
- Az írás teljes terjedelemben elolvasható az alábbi linkre kattintva:

Nemzetközi esélyegyenlőségi jó gyakorlatok: ,,A nők norvég igazgatósági testületekbe való bekerülésének tanulságai"

2003-ban négy különböző vállalati jogszabályt is módosítottak, amelyek kötelezővé tették, hogy az egyes nemek legalább 40 százalékban jelen legyenek a vállalatok vezetői testületében. A rendelkezések végrehajtására a részvénytársaságokat kötelezték, azonban a magánvállalatokat

Oldalak