Folytathatja a minőségi időskorral kapcsolatos fejlesztési programját Alsómocsolád Község Önkormányzata.

A Norvég Alap újabb alsómocsoládi sikertörténete 

Folytathatja a minőségi időskorral kapcsolatos fejlesztési programját Alsómocsolád Község
Önkormányzata. Elindult 2017. nyár végén a ,,Minőségi élet 50+; címet viselő, HU11-0002- B1-2017
azonosító számú új projekt a Norvég Alap támogatásának jóvoltából.
Az időskorúak gondozásával összefüggő helyi folyamatokat mutatja – indításként - a projekt négy
meghatározó szereplője. Így Dicső László polgármester, Dr. Kovács Dezső vidékkutató - pályázatíró,
Pitzné Keller Anita intézményvezető és Kasza Kata Eszter projektvezető.

- Intézményvezetői múltjából származó tapasztalat szerint mekkora falat volt a 2017.
áprilisban lezárult ,,Mintaprogram a minőségi időskorért” című projekt?

PITZNÉ Keller Anita intézményvezető - ,,Őszi Fény” Idősek Otthona, Alsómocsolád:
- A projekt ,,nagy falat" jellegét az adta, hogy a korábban 2 évesre tervezett Mintaprogramot
kevesebb, mint 1 év alatt kellett megvalósítani. Párhuzamosan folytak a szakmai képzések,
tanulmányutak, konferenciák megszervezésének és lebonyolításának teendői a szakmai
dokumentumok elkészítésének háttérmunkálatai az építési beruházással.
Mindeközben természetesen az Idős Otthonban folyó szakszerű gondozás, ellátás sem állhatott le. Az
idősek generációs híd programokon, mentális, egészséges életmódot elősegítő, rekreációs és
szabadidős programokon vettek részt. A számukra tartott rendezvények megszervezése is
párhuzamosan folyt, beillesztve a mindennapjaikba.
A megvalósítás sikeréhez hozzájárult a projektben előtérben és háttérben dolgozók összefogása,
csapatmunkája, rugalmas és mindig az aktuális helyzethez, igényekhez való hozzáállása.

- Az alsómocsoládi ,,Őszi Fény” Idősek Otthona lakói és dolgozói számára, azóta hogyan változtak
meg a mindennapok? Sikerült belakni az épületbővítés új tereit és hasznosítani a vásárolt eszközöket?

PITZNÉ Keller Anita intézményvezető - ,,Őszi Fény” Idősek Otthona, Alsómocsolád:
- A projekt révén egy minőségi fejlődést tudtunk elérni az ,,Ősz Fény" Idősek Otthonában, mely
kihatással volt az intézmény dolgozóira és lakóira egyaránt. Szociális gondozóink, szakembereink
szakmai fejlődését segítették a projekt szakmai továbbképzései. Lelki egészségük védelmét, kiégésük 
megelőzését segítették a szupervíziós és csapatépítő találkozások. Jó lehetőséget adott más
intézményekben dolgozó kollégákkal való kapcsolatok kiépítésére, intézményvezetőkkel való
szakmaközi együttműködés alapjait teremtették meg. A tanulmányutak során megtapasztalt jó
gyakorlatok innovációs ötleteket gerjesztettek a résztvevők körében.
Lakóink egy korszerű, minden igényt kielégítő, tágas és komfortosabb 2 férőhelyes szobát kaptak,
,,belakottá" vált a tetőtér 3 lakó-, terápiás és tornaszobája is. A terápiás és tornaszoba kedvelt
dolgozóink és időseink körében, hozzájárulva ezáltal lelki, és fizikai egészségük megőrzéséhez.
Május elseje óta ismételten működik az Idős Otthon konyhája, immár 300 adagos főzést lehetővé
tevő, korszerű felszereléssel, új étteremrésszel. Mindez nagy szerepet kapott a szeptember 1-2-3- i,
Alsómocsoládon megrendezett Kés- és Fejszehajító Európa-bajnokság résztvevőinek étkeztetésénél.

- Mi lesz a szerepe a következő 2,5 hónapban az Ön által vezetett intézménynek ebben az új,
Norvég Alap által megítélt nyertes pályázatban?

PITZNÉ Keller Anita intézményvezető - ,,Őszi Fény” Idősek Otthona, Alsómocsolád:
- Az Idős Otthon szakmai fejlődési irányvonalát a jövőben is szeretnénk megtartani. Örömmel vesszük
ki részünket az ùj Norvég Alap pályázati munkálataiból is, amely az 50+ felettiek, aktív idős korra való
felkészülését, megelőzést segítheti.

- Ahhoz, hogy az alsómocsoládi ,,Őszi Fény” Idősek Otthona bázisán létre jöjjön egy, az
idősgondozással foglalkozó regionális módszertani és kutató központ, mindenképpen szükség lesz
egy fejlesztési tervre. Hol tartanak ennek az összeállításában, segíthet-e ebben a most elnyert
pályázat?

PITZNÉ Keller Anita intézményvezető - ,,Őszi Fény” Idősek Otthona, Alsómocsolád
- Az ,,Őszi Fény" Idősek Otthona módszertani és konzultációs központtá való alakulására elkészült egy
szakmai kutatás, jó pár stratégiai dokumentum, amely ez irányú elképzeléseink megvalósulását
segíthetik. A projekt révén kialakított tantermünk lehetővé teszi az oktatásokat, szakmai együtt
gondolkodást, a személyes találkozásokat szociális szakemberekkel. A teljes megvalósításhoz további
infrastrukturális fejlesztésre, humánerőforrásra és fejlesztési tervre van szükség, melyet talán a most
elnyert pályázat is előmozdíthat.