Esélyegyenlőség és társadalmi nemek (gender) kutatása

Elemzésünk célja, hogy a nők helyzetének feltárásához egyrészt elméleti kereteket alakítson ki, másrészt ismertesse a magyarországi trendeket, harmadrészt pedig egy lokális kutatás eredményeit közölje. A lokális kutatás a hegyháti és a komlói járásra fókuszál. Kétfajta empirikus technikát alkalmazunk: első lépésben az országgyűlési választások adatait vizsgáljuk meg: ezeket a társadalmi nemek szempontjából elemzünk (ez képezi vizsgálódásunk kvantitatív szeletét), második lépésben pedig fókuszcsoportos és egyéni interjúk alapján (ezek az interjúk vezető beosztású nőkkel készültek az említett két járásban) igyekszünk megragadni a női életutak közös jellegzetességeit, rávilágítani a helyi sajátosságokra, s utána járni annak, hogy milyennek látják a nők helyzetét a mai Magyarországon a megkérdezettek.

Tartalom
1. Bevezetés.............................................................................................................................................5
2. Elméleti keretek és országos trendek..................................................................................................7
2.1. A nemi szerepek és változásaik ........................................................................................................7
2.2. Nők és férfiak a statisztikák tükrében ..............................................................................................9
3. Helyi jellegzetességek a társadalmi nemek szempontjából ..............................................................13
4. Módszertani keretek .........................................................................................................................16
5. Kvantitatív kutatási eredmények – a választási eredmények vizsgálata .......................................... 18
6. Az interjús kutatás eredményei ........................................................................................................22
6.1. A családi háttér vizsgálata és a karrierek indulása .........................................................................22
6.2. A családi élet keretei (férjek, gyermekek, szülők)..........................................................................24
6.3. A munka és család összeegyeztetése.............................................................................................26
6.4. Női vezetők – női politikusok .........................................................................................................30
6.5. A változtatás lehetsé.irányai.......................................................................................................... 33
7. Összegzés...........................................................................................................................................36
A kutatás összefoglalója .......................................................................................................................38
Hivatkozott irodalmak...........................................................................................................................41
Melléklet ...............................................................................................................................................43

- A tanulmány teljes terjedelemben itt tekinthető meg:
http://alsomocsolad.hu/new/wp-content/uploads/2017/01/Es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9g-%C3%A9s-t%C3%A1rsadalmi-nemek-gender-kutat%C3%A1s.pdf