,,Élethosszig tartó tanulás programjának kialakítása”

Alsómocsolád Élethosszig tartó Tanulási Stratégiája az Európai Unió és a Magyar Kormány hivatalos állásfoglalásainak iránymutatása alapján készült. A stratégiai dokumentum áttekinti a Lifelong Learning fogalomrendszerének kialakulási szükségletét, a hivatalos uniós és magyar direktívákat. Bemutatásra kerülnek azok a nemzetközi trendek és hazai jó gyakorlatok, amelyek az említett állásfoglalásokat figyelembe véve jöttek létre. A települési folyamatok helyzetelemzése kiterjed Alsómocsolád társadalmi-gazdasági környezetére, a tanulási képzési lehetőségekre, az élethosszig tartó tanulás eszméjének helyi befogadására. A kutatás része a település véleményformáló szereplőivel készített interjú, amely feltárja a szükségleteket, a kulcsproblémákat, az igényeket. A stratégiai terv elkészítését megalapozták azok a műhelymunkák, amelyekben a résztvevők divergens gondolkodása során kerültek felszínre lehetőségek és módszerek. A Stratégia elvi leírása mellett megfogalmazásra kerülnek a célok, a jövőkép, az alkalmazható módszerek, a tervezett tanulási programok és a számításba jöhető partnerek. A stratégiai dokumentum cselekvési és kommunikációs tervet tartalmaz.

Tartalomjegyzék Bevezetés.................................................................................................................................................5
1. Az egész életen át tartó tanulás paradigmája......................................................................................7
1.1. Az egész életen át tartó tanulás fogalomrendszere.........................................................................7
1.2. Tanulási formák és stratégiák.........................................................................................................10
2. Az Európai Unió élethosszig tartó tanulási stratégiája......................................................................20
3. A Magyar Köztársaság Kormányának stratégiája az élethosszig tartó tanulásról..............................25
4. Nemzetközi trendek elemzése ..........................................................................................................29
5. Hazai trendek elemzése.....................................................................................................................35
6. Helyzetelemzés..................................................................................................................................41
6.1. A kutatás módszere és anyaga .......................................................................................................41
6.2. Alsómocsolád község társadalmi és gazdasági környezete ...........................................................41
6.3. Tanulási/ képzési lehetőségek .......................................................................................................46
6.4.  Az élethosszig tartó tanulás eszméjének befogadása....................................................................47
7. Az egész életen át tartó tanulás rendszerének kiépítése, stratégiai irányok kijelölése ....................54
7.1. Célok, jövőkép, módszertan ...........................................................................................................54
7.2. Tervezett tanulási programok.........................................................................................................57
7.2.1. Fogyasztói tudatosság.................................................................................................................57
7.2.2. Intergenerációs tanulás, Skype Care program.............................................................................67
7.3. Partnerek........................................................................................................................................67
7.3.1. Élethosszig tartó tanácsadás........................................................................................................67
7.3.2. Tudatos fogyasztói magatartás....................................................................................................68
7.3.3. Új szervezet: Népfőiskola ............................................................................................................68
8. Cselekvési terv...................................................................................................................................71
9. Kommunikációs terv..........................................................................................................................72
10. Megvalósítás és monitoring.............................................................................................................73
Összegzés...............................................................................................................................................74
Hivatkozások .........................................................................................................................................76
Mellékletek ...........................................................................................................................................77

- A tanulmány teljes terjedelemben itt tekinthető meg:
http://alsomocsolad.hu/new/wp-content/uploads/2017/01/%C3%89lethosszig-tart%C3%B3-tanul%C3%A1s-programj%C3%A1nak-kialak%C3%ADt%C3%A1sa.pdf