Az idősödő embernek is felelősséget kell vállalnia magáért

A ,,Minőségi élet 50+" címet viselő, HU11-0002- B1-2017 azonosító számú, a Norvég Alap támogatott projekt (http://www.manorquality.eu/) elfogadott munkaterve szerint a pécsi székhelyű Fact Intézet az együttműködő partnere az október 12-i, alsómocsoládi  Workshop és módszertani vásárnak.
Ebből az alkalomból mutatjuk be a Fact Intézet társalapítóját, Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi tanárt, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet (http://aok.pte.hu/hu/egyseg/index/180) vezetőjét.
 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet vezetőjeként kérem, mutassa be, mi az Önök helye és szerepe az orvos- és gyógyszerészképzésben? Milyen főbb kutatási programokban vesznek részt, vannak-e ezeknek esetleg baranyai érintettségük is?
Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna
-
Intézetünkben a kötelező és választható tantárgyak keretében elsősorban orvostanhallgatókat tanítunk, de részt veszünk a fogorvosok és a gyógyszerészek képzésében is. Az orvostanhallgatóknál a képzés középpontjában az orvos-beteg kapcsolat áll, és minden tantárgyunk azt a célt szolgálja, hogy megértessük ennek a viszonynak a történeti, társadalmi, szociológiai, etikai, pszichológiai összefüggéseit, hatékony működési alapelveit. Tesszük ezt annak érdekében, hogy a betegek gyógyítása minél eredményesebb legyen. A modern technika és gyógyszerek mellett is bizonyított tény, hogy gyakran az orvos személyisége, a betegével való kapcsolatának minősége a legjobb gyógyszer. Az oktatott tárgyaink az orvosi antropológia, etika, szociológia, pszichológia és neuropszichológia valahol mind ezt a célt szolgálják, sok oldalról közelítve e kapcsolatot. Néhány évtizeden belül a robottechnika, a mesterséges intelligencia nálunk is sok olyan tevékenységet fog helyettesíteni, amit ma még az orvosok végeznek. Egyet nem fog tudni a robot: kapcsolódni a beteghez, vele valós, empatikus kommunikációt folytatni. Az általános orvosok mellett a fogorvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók számára is nagyon fontosak az etikai kérdések, valamint a megfelelő kommunikáció a páciensekkel, a kliensekkel.
- Az Intézet munkatársai által végzett kutatások sokrétűek és színesek, ahogy a munkatársaink végzettsége, tudományos érdeklődése is. A kollégáim között a filozófustól az orvoson, biológuson, kommunikációs szakemberen, pszichológuson, szociológuson keresztül a fizikusig minden szakma megtalálható. Ez a színes háttér, a különböző gondolkodásmód teszi izgalmassá a kutatási kérdésfeltevéseket és szerencsére mindenki kicsit más választ is ad ezekre. Például az időskori kognitív zavaroktól (demencia, Alzheimer kór stb.) az időskor egészségpszichológiáján keresztül az időskori egészségmagatartásig terjed az érdeklődés – hogy maradjunk témánknál.

A magatartástudomány hova helyezi az időskorúakkal való foglalkozást, mik a legfontosabb területek? Hétköznapi kifejezéssel élve: több vagy kevesebb baj van az időskorúak magatartásával, mint a más generációkkal?
Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna
-
Az időskorúakkal való foglalkozás az egészségügyben vagy a magatartástudományokban nem érdeklődés kérdése csupán, hanem szükségszerűség. A páciensek jelentős része időskorú, így a betegforgalom nagy részét is ők adják. Az idősek nem jobb és nem rosszabb betegek, mint más demográfiai csoportok, és közel sem lehet őket homogén csoportként kezelni. Társadalmi, gazdasági, kulturális sokszínűségük miatt az életkori tényező csupán egyetlen dimenzió, amit figyelembe kell venni az ellátásuk során. Fontos annak tudatosítása is akár a szakemberekben, akár magukban az érintettekben, hogy az idősebb életkor önmagában nem tesz depresszióssá, magányossá, beteggé és szenilissé. A legtöbb kutatás bizonyítja, hogy az időskor és a jól-lét egymást nem kizáró, hanem összeköthető fogalmak. Ehhez persze mindenkinek vállalnia kell a maga feladatát. Az idősödő embernek is felelősséget kell vállalnia magáért, a közösségeknek (a családtól a társadalomig) és az arra hivatott intézményeknek is (ha szükség van rájuk) mindent meg kell tenni, hogy az élet utolsó harmada – a lehetőségekhez képest – a legjobb minőségben teljen.

Miért vállalta, mit vár az alsómocsoládi ,,Minőségi élet 50+” című projektben történő részvételtől?
Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna
-
Ez az én saját mentális egészség programom is. Kipróbálni magam más környezetben az egyetemi, akadémiai szférán kívül – izgalmas kihívás. Persze túl sok kockázatot azért nem tartalmaz, mert ismerem, tisztelem és kedvelem a programban résztvevők jelentős részét. Most újra „töltődni” érkeztem, amellett, hogy a kutatási téma (az aktív időskort segítő civil, közösségi és szakmai módszerekről) is izgalmas kihívásokat tartalmaz.

Prof. dr. Füzesi Zsuzsanna.
- Orvos, szociológus: először a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát, majd az ELTE szociológia szakán szociológus végzettséget. Kezdetektől az orvoskaron dolgozik. Jelenleg a PTE ÁOK Magatartástudományi Intézetének igazgatója.
- 1991-ben kollegájával, Dr. Tistyán Lászlóval megalapították a Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézetét, melynek negyedszázadon keresztül volt a tudományos igazgatója.
- Alsómocsoládon pályázati programok keretében tolerancia-erősítő, érzékenyítő tréningeket tartott korábban. A település fizikai-természeti szépsége mellett az itt lakók, a települést vezetők, a pályázatokban dolgozók elkötelezettsége, nyitottsága, kreativitása, megoldásfókuszú megközelítése, pozitív gondolkodása varázsolta el. Kiemelte, öröm volt ezeket az embereket megismerni, és megtiszteltetés volt velük dolgozni korábban is és most is.