Az időskorúak élete nem csak a nyugdíjról és a betegségről szól

A ,,Minőségi élet 50+" címet viselő, HU11-0002- B1-2017 azonosító számú, a Norvég Alap támogatott projekt elfogadott munkaterve szerint a pécsi székhelyű Fact Intézet az együttműködő partnere az október 12-i, alsómocsoládi  Workshop és módszertani vásárnak.
Dr. Tistyán László ügyvezető bemutatkozása.

 

A ,,Minőségi élet 50+" címet viselő, HU11-0002- B1-2017 azonosító számú, a Norvég Alap támogatott projekt (http://www.manorquality.eu/) elfogadott munkaterve szerint a pécsi székhelyű Fact Intézet az együttműködő partnere az október 12-i, alsómocsoládiWorkshop és módszertani vásárnak. Dr. Tistyán László ügyvezető bemutatkozása.

A hazai időskorúakkal történő foglalkozást – általánosságban - hova sorolja a hazai közbeszéd; szociálpolitika, egészségügy vagy célközönségként üzleti lehetőség?
Dr. Tistyán László ügyvezető
- Véleményem szerint az idős korral, az időskorúakkal foglalkozó közbeszéd – mint egy helyzet komplex megközelítése – nem létezik. Mondhatnám azt is, hogy a mai magyar társadalomnak nincs konzisztens idősképe, helyette sztereotipiák halmaza létezik. Az idős korral, az időskorúak élethelyzeteivel is összefüggésbe hozható egy-egy elem kap túlzott hangsúlyt. A részelemeknek ez a túlsúlyozása azonban torz képet alakít ki a közvélekedésben az idős korúakkal kapcsolatban. Hogy két konkrét példát is említsek: ilyenek a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos problémák, vagy az időskorúak arányának növekedésével összefüggésben az egészségügyi ellátórendszer problémái. Az időskorúak élete azonban egy életszakasz a teljes életcikluson belül, és messze több, mint nyugdíj vagy ellátási kérdés. Összefoglalva: megítélésem szerint az időskorúakkal kapcsolatos közbeszéd tartalma torz, és messze nem fedi le ezt a kérdéskört. Ennek a torz képnek a létéért a felelősség döntő mértékben  a közbeszédet alakítókat, kisebb mértékben az időskorúakat terheli.

Milyen rálátása és személyes tapasztalata van a baranyai időskorúak életére? Miben jobb vagy rosszabb az élethelyzetük a más környezetben élőkhöz képest?
Dr. Tistyán László ügyvezető
- Az időskorúakkal kapcsolatban számos, a társadalomtudományok körébe sorolható kutatás eredményei ismertek. A magyar, és különösen a baranyai helyzetet illetően én nem ismerek alaposan előkészített és megvalósított kutatásokat. Megfelelően megalapozott, és komplex információk hiányában bármilyen kijelentést megfogalmazni a baranyai időskorúak élethelyzetét – helyesebb volna élethelyzeteit mondani, hiszen nem homogén csoportól van szó – summásan jellemezni hiba volna.

A Fact Intézet (Pécs) szakmai keresztmetszetében mit jelenthet az alsómocsoládi ,,Minőségi élet 50+” című projektben történő részvétel?
Dr. Tistyán László ügyvezető
-
A Fact Intézet kifejezetten időskori problémákkal nem foglakozott az eddigi kutatásai során. Számos olyan kutatásunk van azonban, amelyeknek vannak az időskorúakra is vonatkoztatható megállapításai. Hogy egy konkrét példát is említsek: a Fact Intézet évtizedek óta foglalkozik a közösségek állapotának alakulásával, az erre az állapotra ható tényezők vizsgálatával. A társadalmi környezet felől érkező hatások mellett a közösségi lét alakulásában – életkoruktól függetlenül – nagy szerepe van az egyéneknek. Az időskorúak korábban szerzett tapasztalataik, elsajátított technikáik miatt e tekintetben fontos szerepet tölthetnek be környezetük közösségeit illetően.

Dr. Tistyán László ügyvezető (Fact Intézet, Pécs)
- Tistyán László szociológus: első diplomáját a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán szerezte, majd ezt követően az ELTE szociológia szakán szerzett szociológus diplomát.
- 1991-ben kollegájával, dr. Füzesi Zsuzsannával megalapították a Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézetét. Néhány évvel korábban Alsómocsoládon urbanisták mellett dolgozó szakértőként a településfejlesztési koncepció kidolgozásában vett részt.