,,Amikor 64 éves leszek”

Tanulmányunk célja, hogy a Hegyháti járásban vizsgálja meg a fiatalok generációs elképzeléseit. Mindehhez kvalitatív kutatási eszközöket használtunk fel, amelyek jól illeszkednek a lokális vizsgálatokhoz. A tanulmány érinti az ifjúságszociológia elméleti kereteit, bemutatja a járás és a megye sajátosságait, és öt fontos csomópontra fókuszálva járja körül a generációk problémakörét (a saját generáció narratívája, a többi generáció leírása, a generációk közötti kapcsolatrendszer, a lokális sajátosságok, illetve a vágyott életpályák és karrierívek).

Tartalomjegyzék
1. Bevezetés............................................................................................................................................5
2. A generációk és az életszakaszok elméleti keretei és magyar sajátosságai .......................... …………. 8
3.  A Hegyháti járás ifjúságának jellegzetességei ..................................................................................13
4. Módszertani keretek .........................................................................................................................17
5. A saját generáció narratívája.............................................................................................................19
6. Kamaszok, középkorúak és idősek – a fiatalok szemszögéből ......................................................... 21
7. A generációk közötti kapcsolatrendszer jellemzői............................................................................ 24
8. Vágyott életpályák és karrierívek ......................................................................................................28
8.1. Területi mobilitás és kivándorlás....................................................................................................30
8.2. A jövőképek jellegzetességei .........................................................................................................32
9. Nemzetközi kitekintés – a norvég hallgatók vizsgálata .....................................................................34
10. Összegzés.........................................................................................................................................38
A kutatás összegzése.............................................................................................................................39
Hivatkozott irodalmak...........................................................................................................................42
Melléklet ...............................................................................................................................................44

- A tanulmány teljes terjedelemben itt tekinthető meg:
http://alsomocsolad.hu/new/wp-content/uploads/2017/01/Amikor-64-%C3%A9ves-leszek-kutat%C3%A1s.pdf